Đặt lịch hẹn cho dịch vụ

Thay mặt kính cảm ứng Xiaomi Mi5

Thay mặt kính cảm ứng Xiaomi Mi5

STT Model Mặt kính Màn hình
1 Xiaomi Mi5 1708 1741
2 Xiaomi Mi 5C 2971 2996
3 Xiaomi MI 5s 2654 1742
4 Xiaomi Mi 5s Plus 2792 Liên hệ
 5 Xiaomi Mi 5X 2769 3049

Thông tin của quý khách

 
Họ tên
Số điện thoại
Email
Thời gian
Ghi chú